Pfna Çivi
Materyal Titanyum
pfnaref
Pfna Spiral Blade
Materyal Titanyum
Pfna Çivi Kilitleme Vidası
Materyal Titanyum
Pfna End Cap
Materyal Titanyum

Pfna Çivi Teknik Özellikleri